Presentatie kinderfysiotherapie

11 februari 2009 hebben wij samen met 2 collega-logopedisten, een nascholing georganiseerd voor de 1e lijn kinderfysiotherapeuten en logopedisten in de regio Den Haag.

Deze bijeenkomst had als doel: kennismakingsbijeenkomst, elkaars professionele raakvlakken leren kennen en de meerwaarde van onderling contact beter leren kennen.

Zie kennisoverdracht / presentaties voor presentatie Kinderfysiotherapie Den Haag Centrum