Presentatie “Schrijven gaat niet vanzelf”

17 juni 2009 “Schrijven gaat niet vanzelf”.

De ambulante begeleiders van de Bernardusschool te Den Haag hebben ons uitgenodigd om een nascholingsmiddag over schrijven te verzorgen.

De middag was bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en overige betrokkenen rond het kind dat begeleid wordt door de ambulante begeleiders van de Bernardusschool (cluster 3).

Zie Kennisoverdracht / presentaties.