Presentatie Carolusschool

In maart 2012 hebben we 2 motorische observatielijsten; de checklist van de Movement Assessment Battery for Children en de Groninger Motoriek Observatieschaal, gepresenteerd. Met behulp van deze observatielijsten is een leerkracht beter in staat om te beoordelen of een kind doorverwezen zou moeten worden naar de kinderfysiotherapeut

Zie kennisoverdracht / presentaties