Presentatie JGZ 4-19 jaar

Juni 2012 hebben wij het JGZ team 4-19 jaar, bestaande uit jeugdverpleegkundigen en schoolartsen, vertelt over onze werkwijze als kinderfysiotherapeut bij de meest voorkomende problematiek bij het schoolgaande kind.

Zie kennisoverdracht / presentaties