Infant Motor Profile, IMP januari 2016

De Infant Motor Profile (IMP) is een onderzoeksmethode die de grove en de fijne motoriek onderzoekt bij zuigelingen van 3 tot 18 maanden.

De IMP brengt niet alleen in kaart wat de baby kan, maar ook hoe de baby beweegt, bijvoorbeeld gevarieerd, symmetrisch of vloeiend.

Onze praktijk doet mee aan het onderzoek IMP in de praktijk, uitgevoerd door het instituut voor ontwikkelingsneurologie, Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG te Groningen. Wij kunnen vragen of uw kind mag deelnemen aan het onderzoek. Wij zullen dan het IMP onderzoek afnemen bij uw kind. Een IMP onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en wordt op video opgenomen.