actueel

Infant Motor Profile, IMP januari 2016

De Infant Motor Profile (IMP) is een onderzoeksmethode die de grove en de fijne motoriek onderzoekt bij zuigelingen van 3 tot 18 maanden.

De IMP brengt niet alleen in kaart wat de baby kan, maar ook hoe de baby beweegt, bijvoorbeeld gevarieerd, symmetrisch of vloeiend.

Onze praktijk doet mee aan het onderzoek IMP in de praktijk, uitgevoerd door het instituut voor ontwikkelingsneurologie, Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG te Groningen. Wij kunnen vragen of uw kind mag deelnemen aan het onderzoek. Wij zullen dan het IMP onderzoek afnemen bij uw kind. Een IMP onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en wordt op video opgenomen.

 

Helmtherapie NRC 28 maart 2012

Interview met Janny Tanis over baby`s met een voorkeurshouding en helmtherapie in de NRC 28 maart 2012

Helmtherapie (pdf)

Presentatie JGZ 4-19 jaar

Juni 2012 hebben wij het JGZ team 4-19 jaar, bestaande uit jeugdverpleegkundigen en schoolartsen, vertelt over onze werkwijze als kinderfysiotherapeut bij de meest voorkomende problematiek bij het schoolgaande kind.

Zie kennisoverdracht / presentaties

Presentatie Carolusschool

In maart 2012 hebben we 2 motorische observatielijsten; de checklist van de Movement Assessment Battery for Children en de Groninger Motoriek Observatieschaal, gepresenteerd. Met behulp van deze observatielijsten is een leerkracht beter in staat om te beoordelen of een kind doorverwezen zou moeten worden naar de kinderfysiotherapeut

Zie kennisoverdracht / presentaties

Presentatie consultatiebureau Jong Florence

In december 2011 hebben we aan de hand van een videofilm van een baby met een gecorrigeerde leeftijd van 4 weken het consultatiebureau-team geïnformeerd hoe wij een jonge baby onderzoeken en behandelen.

Zie kennisoverdracht / presentaties.

Telefysiek; videoconsultatie bij houdings- en bewegingsproblemen

Oktober 2010; Als kinderfysiotherapeuten analyseren we voortdurend de bewegingen die het kind maakt. Door gebruik te maken van een video-opname zijn wij beter in staat om te kijken of er sprake is van houdings- of bewegingsproblematiek. “Telefysiek” is een middel om een consult aan te vragen bij andere zorgprofessionals zoals de revalidatiearts, collega kinderfysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Zodoende kunnen wij als kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn overleggen over een kind met b.v. een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Het maakt mulitdisciplinair overleg gemakkelijker. De video-opnames worden verstuurd via een beveiligde website.

Presentatie “Schrijven gaat niet vanzelf”

17 juni 2009 “Schrijven gaat niet vanzelf”.

De ambulante begeleiders van de Bernardusschool te Den Haag hebben ons uitgenodigd om een nascholingsmiddag over schrijven te verzorgen.

De middag was bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en overige betrokkenen rond het kind dat begeleid wordt door de ambulante begeleiders van de Bernardusschool (cluster 3).

Zie Kennisoverdracht / presentaties.

Presentatie longfunctie en ademhaling

30 maart 2009 verzorgden wij een nascholing voor een groep kinderverpleegkundigen werkzaam bij DeciCare, kinderthuiszorg op maat.

Zie Kennisoverdracht / presentaties: presentatie over longfunctie en ademhaling.

Presentatie kinderfysiotherapie

11 februari 2009 hebben wij samen met 2 collega-logopedisten, een nascholing georganiseerd voor de 1e lijn kinderfysiotherapeuten en logopedisten in de regio Den Haag.

Deze bijeenkomst had als doel: kennismakingsbijeenkomst, elkaars professionele raakvlakken leren kennen en de meerwaarde van onderling contact beter leren kennen.

Zie kennisoverdracht / presentaties voor presentatie Kinderfysiotherapie Den Haag Centrum