Kennisoverdracht / presentaties

Wij vinden het belangrijk onze kennis over te dragen en met u in contact te komen.

Presentatie JGZ 4-19 jaar

Juni 2012 hebben wij het JGZ team 4-19 jaar, bestaande uit jeugdverpleegkundigen en schoolartsen, vertelt over onze werkwijze als kinderfysiotherapeut bij de meest voorkomende problematiek bij het schoolgaande kind.


Presentatie Carolusschool

In maart 2012 hebben we 2 motorische observatielijsten; de checklist van de Movement Assessment Battery for Children en de Groninger Motoriek Observatieschaal, gepresenteerd. Met behulp van deze observatielijsten is een leerkracht beter in staat om te beoordelen of een kind doorverwezen zou moeten worden naar de kinderfysiotherapeut


 

Presentatie consultatiebureau Jong Florence

In december 2011 hebben we aan de hand van een videofilm van een baby met een gecorrigeerde leeftijd van 4 weken het consultatiebureau-team geïnformeerd hoe wij een jonge baby onderzoeken en behandelen.


17 juni 2009 “Schrijven gaat niet vanzelf”. De ambulante begeleiders van de Bernardusschool te Den Haag hebben ons uitgenodigd om een nascholingsmiddag over schrijven te verzorgen.

30 maart 2009 verzorgden wij een nascholing voor een groep kinderverpleegkundigen. Hieronder ziet u onze presentatie over longfunctie en ademhaling.
BPD = Bronchopulmonale Dysplasie
MGK = Meervoudig Gehandicapte Kinderen

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.


11 februari 2009 hebben wij samen met 2 collega-logopedisten, een nascholing georganiseerd voor de 1e lijn kinderfysiotherapeuten en logopedisten in de regio Den Haag.

 

Deze bijeenkomst had als doel: kennismakingsbijeenkomst, elkaars professionele raakvlakken leren kennen en de meerwaarde van onderling contact beter leren kennen.

Hier vindt u de kinderfysiotherapeutische bijdrage van de presentatie.

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.