Wat is Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is erop gericht het kind, voelend en bewegend (sensorisch en motorisch), optimaal te laten meedoen in relatie tot zijn of haar eigen omgeving.

Dit kan al nodig zijn voor een baby van enkele dagen oud, tot kinderen van de leeftijd van 18 jaar.

De kinderfysiotherapeut verkent tijdens de eerste afspraak, de vraag waarmee het kind en de ouders komen (hulpvraag). Hierna besluit zij of het kind al dan niet voor verder onderzoek in aanmerking komt.

Het onderzoek bestaat uit:

  • een gesprek met het kind en de ouders
  • bewegingsonderzoek
  • testen
  • aanvullend onderzoek, naar spierkracht, spierspanning, conditie en prikkelverwerking

Er wordt rekening gehouden met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden.
Om een zo compleet mogelijk beeld van het kind te krijgen, wordt relevante informatie van andere betrokkenen zoals school, met toestemming van de ouders opgevraagd.

De huisarts / specialist en de ouders ontvangen een verslag van de bevindingen van het onderzoek.
De arts van het consultatiebureau of de leerkracht van school krijgt met instemming van de ouders ook een verslag.

In overleg met het kind en de ouders wordt een behandelplan, met behandeldoelen en evaluatiemomenten gemaakt.

In de behandeling wordt gezocht naar motorische uitdagingen zodat in stapjes vorderingen kunnen worden gemaakt. Daardoor gaat het kind zelf oefenen en verlegt zijn grenzen in de activiteiten waar hij eerder nog moeite mee had.

De materialen waarmee wordt geoefend zijn kindgericht en aantrekkelijk.

De ouders / verzorgers nemen een belangrijke plaats in bij de behandeling, zodat zij ideeën opdoen voor thuis en hun kind kunnen aanmoedigen ook in andere situaties zijn opgedane ervaringen toe te passen.

Bij de behandeling van baby’s wordt met de ouders / verzorgers  gekeken hoe zij tijdens de dagelijkse verzorging hun kindje kunnen stimuleren.

Wij zoeken samen met de ouders hoe zij hun kindje het best kunnen vasthouden en stimuleren tijdens oppakken, dragen, verzorgen en spelen.

De behandeling vindt plaats in overleg met de huisarts of specialist.
De kinderfysiotherapeut is – net als de algemeen fysiotherapeut – rechtstreeks toegankelijk.
Een verwijzing van een arts is dus niet nodig.