Salma 6 jaar

Salma is een meisje van 6 jaar en zit in groep 3. Ze komt samen met haar moeder bij ons in de praktijk.

Salma wil graag met de kinderen van school spelen maar vaak staat ze aan de kant.
Ze kan nog niet zo goed rennen en springen als de andere kinderen. Touwtje springen en elastieken kan zij niet. Ze struikelt en valt regelmatig. Spelletjes met de bal vindt zij leuk maar het vangen gaat wel eens mis.
Dat vindt Salma jammer. Want daardoor kan ze vaak niet meedoen met de andere kinderen

Ook met de gymles wordt zij met spelletjes vaak als laatste gekozen.

De juf adviseert de ouders om Salma door een kinderfysiotherapeut te laten onderzoeken.

Salma en haar moeder vertellen dat ze gekomen zijn omdat Salma graag net als haar vriendinnetjes wil ballen en springen zonder dat ze valt.

Salma vindt het een beetje spannend. Maar wanneer ze bij ons binnen is, voelt ze zich al snel op haar gemak, want ze ziet de trampoline waar ze wel op wil springen.
Tegelijkertijd praten we met haar moeder en horen we hoe Salma zich heeft ontwikkeld tot nu toe.

Kinderfysiotherapeutisch onderzoek
Als Salma zich op haar gemak voelt, gaan we samen spelenderwijs aan het werk. Zo bekijken we hoe Salma beweegt en nemen we een motorische test af, zodat  we kunnen zien wat Salma allemaal al kan.

Door een motorische test af te nemen, meten we wat Salma kan in vergelijking met haar leeftijdsgenoten.
Daarnaast doen we nog andere testen om te kijken of er een reden is waarom sommige spelletjes lastig zijn voor haar.

Wij krijgen  zo een beeld van haar motoriek en maken samen met Salma en moeder een plan hoe we aan het werk zullen gaan.

Verslaglegging
Wij schrijven na afronding van het onderzoek een verslag. Dit verslag ontvangen de huisarts en de ouders en als de ouders het goedvinden ook de leerkracht van Salma. Wij vinden het belangrijk dat we samen met de ouders en de leerkracht Salma ondersteunen en begeleiden zodat ze met plezier en succes kan samenspelen met vriendinnen en klasgenootjes.