Jonas 7 jaar

Jonas gaat naar groep 4 van de basisschool. Jonas is een vrolijke jongen die graag beweegt en veel buiten speelt. Op school heeft hij problemen met het schrijven. De leerkracht ziet dat hij probeert de letters zo te schrijven dat ze leesbaar zijn en tussen de lijnen staan, maar het lukt hem niet. Jonas heeft moeite om het tempo bij te houden. Zijn schrijfwerk ziet er onverzorgd uit.
In groep 2 vond hij tekenen en knutselen niet leuk.
De leerkracht van Jonas adviseert de ouders om met Jonas een kinderfysiotherapeut te bezoeken.

Eerste bezoek
De kinderfysiotherapeut vraagt Jonas wat hij goed kan op school en wat hij moeilijk vindt en luistert goed naar Jonas.
Jonas vertelt dat hij een ster is in voetballen maar niet zo netjes kan schrijven. Hij moet veel schrijven op school en vaak kan de leerkracht niet lezen wat hij heeft geschreven.
Jonas heeft tijdens het schrijven pijn in zijn hand.

Kinderfysiotherapeutisch onderzoek
De kinderfysiotherapeut onderzoekt hoe Jonas schrijft, hoe hij zit en hoe hij beweegt. Jonas schrijft een verhaal over.
Er wordt onderzocht waarom het schrijven tussen de lijnen zo lastig is, het tempo traag is en er pijn ontstaat in zijn hand.
De kinderfysiotherapeut bekijkt een schrijfschrift van school zodat ze weet hoe Jonas op school werkt en welke schrijfmethode op school wordt gebruikt.
De kinderfysiotherapeut onderzoekt ook de fijn-motorische ontwikkeling. Zij neemt een motorische test af waarmee wordt gemeten hoe Jonas presteert in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Verslaglegging
Wij schrijven na afronding van het onderzoek een verslag. Dit verslag ontvangen de huisarts, de ouders en na goedkeuring van de ouders de school en evt. de schoolarts. De bevindingen van het kinderfysiotherapeutisch onderzoek worden met de ouders besproken.

Kinderfysiotherapeutische behandeling
Jonas komt in aanmerking voor kinderfysiotherapeutische behandeling.
Tijdens de therapie leert Jonas wat voor hem een gemakkelijke schrijfhouding is en hoe hij zijn arm en hand soepel kan bewegen zonder dat hij pijn krijgt. Als hij dat goed kan,
merkt Jonas dat het schrijven vloeiender gaat, zonder stoten en uitschieters. Hij leert tussen de lijnen te schrijven.
Na 3 maanden oefenen ziet de leerkracht een grote vooruitgang en merkt dat Jonas met meer plezier en geduld zijn werk maakt. Jonas laat trots zien hoe goed het gaat.