Vergoeding kinderfysiotherapie

Wij zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister voor kinderfysiotherapie en hebben met alle verzekeraars voor 2018 en 2019 een overeenkomst afgesloten.

Kinderfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering 18 keer vergoed.

Wanneer er sprake is van een chronische aandoening, wordt kinderfysiotherapie onbeperkt vergoed.

Het is raadzaam dat u informeert bij uw zorgverzekeraar.